Het talent in de leerling naar boven halen

Dat is het doel van het Nationaal Programma Onderwijs. Elke leerling is namelijk wel ergens goed in. Het is echter belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed zodat het talent zich kan ontwikkelen. Door de afgelopen corona periode was het niet mogelijk om hier aandacht aan te besteden. Het was een tijd die velen heeft geraakt. Studenten en leerlingen hebben in deze tijd zeker niet voldoende steun ontvangen. Velen hebben om die reden ook vertragingen opgelopen. Er is dus een effectieve aanpak nodig om deze vertragingen weg te werken en aandacht te besteden aan de talenten van ieder individu. 

Wat houdt IKC in?

IKC is de afkorting voor Integraal Kindcentrum. Dit is eigenlijk een verzamelnaam voor het volgende: onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen. Hierbij is het van belang dat de instellingen onderling goed met elkaar samenwerken. Er zijn echter veel instellingen bij betrokken, hoe zal deze samenwerking dan moeten verlopen? Wanneer scholen zich hierbij willen voegen en dezelfde methode willen gebruiken, is het van belang dat ze voldoen aan de voorwaarden. Indien een school niet voldoet aan de voorwaarden, zal deze niet kunnen deelnemen aan de IKC. 

Wat houdt de verbetercultuur in?

De betekenis van verbetercultuur is als volgt: leren van en met collega’s om het onderwijs te verbeteren. Je werkt dus samen met anderen. Wanneer iemand zich aan de verbetercultuur houdt, dan is hij/ zij heel erg gedreven om het onderwijs te verbeteren. De verbetercultuur is bovendien niet bedoeld voor een specifieke groep leerlingen. Het is juist de bedoeling dat de hele school hieraan meewerkt. Hierbij werken leerlingen en leraren bovendien ook samen. Beide partijen zijn gemotiveerd om het onderwijs te verbeteren. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Deze methode leidt tot meer leerwinst bij leerlingen. Wanneer er naast deze methode een interventie wordt toegepast, zal dit meer effect hebben. Tot slot hebben docenten hierdoor meer werkplezier. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *